معرفی سخت ساز
گروه پیمانکاری سخت ساز با بیش از 33 سال تجربه و بالغ بر 30 پروژه انجام شده یکی از زبده ترین و کارآزموده ترین گروه های پیمانکاری در زمینه ساخت جایگاه سوخت اعم از پمپ بنزین و جایگاه CNG می باشد. این گروه با تیمی متشکل از 8 گروه خدماتی نظیر توانایی ارائه مشاوره، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی جایگاه های سوخت را دارد. این گروه برای خدمت رسانی به هموطنان عزیزمان تمامی مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و با تلاشی شبانه روزی سعی در بهبود خدمات سوخت رسانی با احداث جایگاه های مدرن و مطابق با آخرین استاندارد های روز اروپا را دارد.

گروه پیمانکاری سخت ساز